Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

Wiedza

Po epoce kultury koczowniczej, potem rolniczej, a następnie przemysłowej - nastała era informacji, która nas zewsząd zalewa. Wiedza jest cenną wartością, jest stanem uporządkowanej informacji, z której coś wynika - ci, co mają wiedzę, po prostu wiedzą jak rozwiązać różne zadania. Gdy ktoś zgromadzi dużo wiedzy, odbierany jest często przez otoczenie jako mędrzec, autorytet, człowiek z doświadczeniem.


Dobrze jest poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz ją pożytecznie wykorzystywać.

Dobrze jest wiedzieć JAK np.

- dobrze korzystać z wolności

- nauczyć własne dzieci obchodzić się z pieniędzmi

- kierować zespołem współpracowników

- prowadzić własną firmę

- dbać o zdrowie i dobrze się odżywiać

- i wiele, wiele innych rzeczy

 

Przykładem różnicy pomiędzy posiadaniem informacji a wiedzy jest uczeń, który nauczył się na pamięć wielu wzorów, definicji i właściwości z zakresu fizyki ciał stałych (ma informacje), ale nie potrafi rozwiązać zadań z tego działu.


Dział WIEDZA jest po to, by proponować Państwu ciekawe lektury, udostępniać dyskusje na blogach i prowokować pytania, na które - być może - razem znajdziemy rozwiązania.