Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

Moje szkolenia

 

Każde szkolenie jest tworzone od podstaw, po uzgodnieniach z Państwem.

 

Nie używam "gotowców".


Program szkolenia wynika z Państwa potrzeb, najlepszych wzorców oraz dostępnej wiedzy.


Zamieszczona lista szkoleń to niepełny zbiór tematów, które już realizowałem.

 

Jest ona zaproszeniem do skonstruowania programu najbardziej Państwu odpowiadającego.

 

Mogę elastycznie łączyć poszczególne tematy i ich części, by na Państwa życzenie stworzyć nowe szkolenia.


Zapraszam!

 

Szkolenia

Oto przykładowe tematy szkoleń, które proponuję Państwu.
Proszę kliknąć w wybrany temat szkolenia i - jeżeli jest Pan/i zalogowany/-a, pokaże się program szkolenia

 


Szkolenia miękkie związane z zarządzaniem ludźmi, rozwojem, komunikacją, zmianą:

 

CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu
Zarządzanie stresem

Zarządzanie a osobowość: style, autorytet,
. narzędzia, komunikacja

Zarządzanie a przywództwo

Zarządzanie jako 10 stałych zadań menedżera
Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie komunikacją w firmie

Zarządzanie motywacją własną i pracowników

Zarządzanie poprzez wartości

Zarządzanie przez asertywność, triady Hegla
.. i zasadę win-win

Zarządzanie przez odpowiedzialność

Zarządzanie przez powierzanie i delegowanie

Zarządzanie rozmową i dyskusją oraz jej
. kontrolowanie

Zarządzanie rozwojem pracowników
Zarządzanie własnym rozwojem i karierą

Zarządzanie zebraniami i naradami
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą

Zarządzanie procesem negocjacji

Zarządzanie przez pytanie – kultura „ask”
Zarządzanie procesem decyzyjnym
Zarządzanie szansami
Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie rozwojem menedżerów
Zarządzanie emocjami

 

Szkolenia z zarządzania (twarde):

 

Zarządzanie – czym jest, zasady, koncepcje
Zarządzanie bieżącą obsługą klientów

Zarządzanie budżetem i budżetami wydziałowymi
Zarządzanie cenami

Zarządzanie czasem własnym i zespołu

Zarządzanie długofalowymi relacjami z klientem
Zarządzanie kosztami i ich optymalizacja

Zarządzanie małą i średnią firmą
Zarządzanie partycypacyjne i jawne
Zarządzanie prezentacją
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie rekrutacją
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strukturą i dopasowaniem firmy do rynku

Zarządzanie systemami ocen pracowniczych
Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie zasobami ludzkimi – narzędzia HR

Zarządzanie zatrudnieniem od rekrutacji
. po outplacement

Zarządzanie płynnością firmy – cash flow

Zarządzanie wzrostem sprzedaży

Zarządzanie projektami

Zarządzanie procesem ofertowania

Zarządzanie zespołem sprzedawców
Zarządzanie innowacjami