Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

Metody pracy

-------------------------------

 

W pracy stosuję następujące formy i metody:

- scenki praktyczne i ich analiza
- ćwiczenia indywidualne i grupowe
- projektowanie rozwiązań zadań zawodowych
- dyskusje kierowane
- odgrywanie ról
- mini wykłady
- studia przypadków
- gry symulacyjne i edukacyjne
- sesje doradcze
- sesje coaching'owe


W uzupełnieniu do analiz, doradztwa i szkoleń
proponuję Państwu także usługi:

- wsparcie trenerskie między sesjami ("gorąca linia")
- rozwiązywanie bieżących problemów Państwa
- coaching Państwa menedżerów, przedstawicieli handlowych
- raporty (z prac doradczych, ze szkolenia, warsztatu, obserwacji)
- tłumaczenia z niemieckiego i angielskiego

 

Moje podejście

 

Jestem po to, by pomóc Państwu znaleźć jak najlepsze rozwiązania, ułatwić zarządzanie i prowadzenie firmy, opracować narzędzia i systemy, wdrożyć je i zharmonizować. Po prostu, by Państwu pomagać - elastycznie, szybko, skutecznie i uprzejmie - rozwijać Państwa Firmę i odnosić sukcesy.


Moja filozofia zawarta jest w 7 ZASADACH ASK.


W przypadku konsultingu chcę podkreślić, że moje działanie wynika z:


- uważnego słuchania Państwa
- poznania problemu
- naszej wspólnej kreatywności
- szukania rozwiązań potrzebnych Państwu
- opracowywania nowych systemów i rozwiązań
- wzajemnego zaufania i szczerości
- odpowiedzialności za proces i wynik,


a nie z chęci sprzedania czegoś gotowego.


Bardzo dużą wagę przykładam do WDROŻENIA efektów wspólnej Państwa i mojej pracy. Wdrożenie polega na różnych działaniach: rozesłaniu informacji, przeprowadzeniu instruktażu lub szkolenia, napisaniu instrukcji, procedury lub regulaminu, konsultacjach indywidualnych dla pracowników czy warsztacie z ćwiczeniami. Jestem z Państwem tak długo jak trzeba, wspomagając i monitorując wdrożenie danego narzędzia zarządzania, komunikacji czy kontroli.

 

Zapraszam do współpracy i życzę sukcesów
ASK