Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

7 zasad ASK

 

1. Sesja doradcza, szkolenie i coaching są częścią procesu toczącego się w firmie i powinny być z nim skoordynowane. Oznacza to ciągłość pracy trenerów-konsultanów z Państwem w pewnym okresie czasu.


2. Każdy program szkoleniowy i doradczy jest budowany razem z Państwem, według indywidualnych potrzeb i specjalnie dla Państwa.


3. Szkolenie, warsztat, coaching lub sesja doradcza ma wzbogacać Państwa i uczyć praktycznego stosowania wiedzy i doświadcze- nia, a nie podręcznikową wiedzę.


4. Coaching, szkolenie, warsztat, sesja doradcza ma sens w warunkach wyciszenia, koncentra- cji, oderwania od bieżącej pracy, zadbania o śmiech, wypoczynek i dobrą organizację szkoleń.


5. Podczas współpracy kluczowa jest partnerska relacja zaufania między trenerem a uczestnikami.


6. Moja współpraca z Państwem opiera się na założeniu, że wiedzę mają i trener, i uczestnicy.


7. Nie uczę żadnych sztuczek, tricków, chwytów itp., lecz rzetelnej wiedzy oraz umiejętności i postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej i uczciwej konkurencji.

 

Korzyści dla Ciebie

 

Rozwój Twojej firmy

Gruntowne rozwiązania problemów

Komfort współpracy

Komfort zarządzania

Konkretne, wymierne efekty:

Wyższa sprzedaż
Niższe koszty
Mniej konfliktów w firmie
Bardziej kompetentne kadry
Zapobieganie kryzysom
Wyższa motywacja pracowników
Lepszy wizerunek firmy
Łatwe w użyciu narzędzia zarządzania
Bardziej zgrany zespół kierowniczy
Lepsza atmosfera
Bardziej odpowiedzialni ludzie w firmie


ASK znaczy: pytaj. Pytaj, bo kto pyta, nie błądzi. Pytaj - jestem, by pomóc.

ASK to inicjały: Aleksander Stefan Kisil  

ASK to litery, które reprezentują wartości oraz sposób naszego działania:
A
- ambitnie i adekwatnie, S- szybko i skutecznie, K - kreatywnie, kompetentnie.