Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

Referencje


Jest Państwa prawem wiedzieć, czy jestem rzetelnym partnerem. Na Państwa życzenie, po Państwa pozytywnej odpowiedzi na pierwszą ofertę, chętnie podam referencje. Jeżeli Państwo sobie życzą, podam kontakt do osób, które były odbiorcami moich usług i zgodziły się, by podać ich numer telefonu.

Zaznaczam jednak, że wiele moich projektów jest głęboko poufnych i nie mogę podać danych o firmach lub osobach, z którymi pracowaliśmy.

Ponadto informuję, że nie mam długów, żadnych wyroków obciążających ani spraw sądowych.

Poniżej zamieszczam listy referencyjne firm

1. ProMleko, z którą współpracowałem od 2002 do 2008

2. Inteligentne Rozwiązania Automatyki (współpraca 2008-2010)

 

ad 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 2.

 

Doświadczenie

---------------------------

 

Wybrane projekty zrealizowane przez ASK:


- Cykl szkoleń nt. procesów pracy w przedsiębiorstwie branży ubezpieczeniowej
(dla ALTKOM AKADEMIA S.A., 2000 )

- Projekt rekrutacyjny
(dla Polskiego Poradnictwa Majątkowego S.A., 2000)

- Cykl szkoleń nt. sprzedaży i obsługi klienta
(dla Plus GSM, jako podwykonawca Kalkstein Corporate Training Sp. z o.o., 2000-2001)

- Analiza rynku i możliwości zbudowania kanałów sprzedaży produktów finansowych
(dla Invesco Polska S.A., 2001)

- Cykl szkoleń z zakresu reformy emerytalnej, Funduszy Emerytalnych i sprzedaży PPE
(dla Invesco Polska S.A., 2001)

- Warsztat szkoleniowy nt. wdrażania produktu
(dla TU Compensa, 2002)

- Szkolenie z zakresu zarządzania przez cele
(dla Impact Management, 2002)

- Diagnoza firmy
(dla Promleko Serwis, 2002)

- Cykl szkoleń na temat zarządzania produktami
(dla TU EUROPA S.A., 2002-2003)

- Cykl warsztatów nt. zarządzania strategicznego
(dla Promleko, 2002-2003)

- Badanie systemów wynagrodzeń sprzedawców w sektorze ubezpieczeniowym
(dla towarzystw ubezpieczeniowych na zlecenie Hay Group Sp. z o.o., 2002-2003)

- Cykl szkoleń dla sprzedawców
(dla ProMleko Serwis Sp. z o.o., 2002-2003)

- Cykl warsztatów z zarządzania zmianą i planowania
(dla Volkswagen Polska w kooperacji z firmą ITO, 2002-2003)

- Analiza i opisy stanowisk, analiza i weryfikacja struktury organizacyjnej
(dla Generali TU S.A., 2003)

Analiza i opracowanie propozycji zmian systemu wynagrodzeń
(dla Generali TU S.A., 2003)

- Kampania rekrutacyjna nowatorską metodą ASK
(dla ProMleko Serwis Sp. z o.o., 2003)

- Opracowanie nowego systemu prowizyjnego dla sprzedawców
(dla ProMleko, 2003)

- Cykl szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego
(dla PIGO S.A., 2003)

- Cykl szkoleń z zakresu rozwoju osobowości (asertywność, zarządzanie czasem)
(dla Slovnaft, 2003)

- Analiza i wartościowanie stanowisk dyrektorskich
(dla PZU Życie, 2003)

- Analiza i restrukturyzacja kosztów
(dla ProMleko, 2003)

Warsztaty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej
(dla Oddziału I PZU w Warszawie, 2003)

Coaching menedżerski prezesa
(dla prezesa-dyrektora zarządzającego spółki z o.o. w branży handlowej, 2003-06)

- Analiza i opisy stanowisk oraz struktury organizacyjnej
(dla Daimler-Chrysler, 2004)

- Cykl szkoleń (zarządzanie wynagrodzeniami, czasem, negocjacje, PPE)
(dla związkowców PZU, 2004)

- Analiza i opisy stanowisk oraz system zarządzania efektywnością
(dla Interpipe, Ukraina, 2004)

- Analiza transakcji z partnerem zagranicznym i umowy handlowej
(dla mleczarni "Ostrowia", 2004)

- Skonstruowanie systemu wynagrodzeń
(dla Interpipe, Ukraina, 2004)

Coaching menedżerski prezesa
(dla spółki z o.o. z branży budowlanej, 2004-05)

- Cykl warsztatów doradczo-szkoleniowych z zakresu zarządzania strategicznego
(dla Promat TOP Sp. z o.o., 2004/2005)

- Analiza potrzeb szkoleniowych i doradczych
(dla Medbroker Sp. z o.o., 2005)

Warsztat "Organizacja prosprzedazowa firmy"
(dla Promat TOP, 2005)

- Warsztat strategiczny
(dla Medbroker Sp. z o.o., 2005)

- Szkolenia z systemu oceny pracowniczej
(dla Interpipe, Ukraina, z Hay Group, 2005)

- Zbudowanie systemu współpracy z samodzielnymi przedstawicielami handlowymi
(dla ProMleko, 2005)

- Opisy stanowisk i analiza struktury organizacyjnej
(dla Promat TOP, 2005)

- Opisy stanowisk i stanowisk modelowych
(dla STOEN, na zlecenie HayGroup, 2005)

- Analiza i restrukturyzacja kosztów
(dla ProMleko, 2005)

- Analiza i skonstruowanie systemu wynagrodzeń
(dla Promat TOP, 2005)

- Analiza pracy sprzedawców i system wsparcia ze strony biura
(dla ProMleko, 2005)

- Rekrutacja sprzedawców na samodzielnych przedstawicieli handlowych
(dla ProMleko, 2005)

- Stworzenie systemu oceny okresowej pracowników
(dla Promat TOP, 2005)

Warsztat szkoleniowy z zarządzania czasem dla top-menedżerów
(dla najwyższej kadry zarządzajacej spółki z o.o. branży inżynierskiej, 2005)

Analiza strategiczna, stanowisk i struktury organizacyjnej
(dla spółki Contec, 2005)

Opracowanie regulaminów: wynagradzania oraz oceny okresowej
(dla Promat TOP, 2005)

- Zbudowanie systemu tworzenia planów własnego rozwoju pracowników
(dla Promat TOP, 2005)

Zbudowanie systemu kontroli kosztów
(dla Promat TOP, 2005)

- Seria warsztatów strategicznych
(dla spółki Contec z branży teleinformatycznej, 2006)

- Opracowanie kompleksowego systemu motywacyjnego firmy
(dla spółki z o.o. branży projektowo-budowlanej, 2005/2006)

- Opracowanie systemu oceny kompetencji pracowniczych
(dla firmy KRUK, na zlecenie MTI, 2006)

Coaching menedżerski dyrektora generalnego
(dla spółki z branży informatycznej), 2006)

- Restrukturyzacja i opracowanie procedur organizacyjnych
(dla spółki z branży informatycznej, 2006)

- Doradztwo i opracowanie koncepcji wejścia na rynek Polski środkowej
(dla Sassa Mode, 2006)

Opracowanie systemu wynagrodzeń
(dla spółki Contec z branży teleinformatycznej, 2006)

Diagnoza firmy, analiza i opis stanowisk
(dla firmy z branży poligraficznej, 2006)

- Cykl szkoleń nt. indywidualnych strategii rozwoju menedżerów
(dla kadry menedżerskiej jednego z dużych banków, 2006)

- Opracowanie procedur organizacyjnych wewnątrz firmy
(dla firmy z branży poligraficznej, 2006)

Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń
(dla firmy z branży poligraficznej, 2006-2007)

Coaching menedżerski prezesa oraz szefa produkcji
(dla firmy z branży usługowo-produkcyjnejj, 2006-2008)

- Warsztat szkoleniowy i doradztwo przy budowie budżetu firmy
(dla spółki z branży informatycznej, 2007)

- Cykl warsztatów nt. sprzedaży, organizacji sprzedaży i obsługi klienta
(dla firmy z branży poligraficznej, 2007)

- Cykl szkoleń otwartych nt. zarządzania i optymalizacji kosztów
(dla przedstawicieli różnych firm, Warszawa, 2007)

- Cykl szkoleń dla międzynarodowych grup menedżerów, po angielsku
(dla firmy WESTFALIA z Niemiec, 2007)

- Szkolenia z zarządzania czasem
(dla firmy z branży poligraficznej, 2007)

- Zbudowanie systemu zarządzania finansami, kosztami i cash-flow
(dla firmy z branży poligraficznej, 2007-2008)

Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu CRM
(dla firmy z branży poligraficznej, 2007-2009)

- Warsztaty z zarządzania strategicznego firmą
(dla zarządu i dyrektorów spółki akcyjnej z branży elektronicznej, 2008)

- Cykl coachingowo-szkoleniowy członka zarządu
(dla koncernu prasowego, 2008)

- Warsztaty nt. restrukturyzacji i zarządzania strategicznego
(dla zarządu i dyrketorów holdingu medialnego, 2008)

- Przygotowanie marketingowe firmy do ofensywy sprzedażowej
(dla firmy z branży poligraficznej, 2008)

- Analiza funkcjonowania i restrukturyzacja firmy
(dla spółki z branży automatyki, 2008-2009)

- Cykl warsztatów nt. budowania strategii
(dla menedżerów sieci restauracji, 2009)

- Warsztaty szkoleniowe nt. zarządzania ludźmi
(dla dyrektorów sieci hoteli, 2009)

- Opracowanie systemów wynagrodeń oraz ocen pracowniczych
(dla spółki z branży automatyki, 2009)

- Zarządzanie kompetencjami - warsztaty
(dla specjalistów HR, 2009)

- Diagnoza zarządzania i restrukturyzacja firmy
(dla spółki z branży klimatyzacjyjno-wentylacyjnej, 2009)

- Cykl szkoleń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta
(dla spółki z branży elektroinstalacyjnej, 2009-2010)

- Warsztaty szkoleniowe z zarządzania projektami
(dla kierowników sklepów sieci handlowej, 2010)

- Wdrożenie systemu planowania finansowego, prognozowania sprzedaży i cash-flow
(dla spółki z branży automatyki, 2010)

- Audyt zarządzania firmą i reorganizacja sprzedaży
(dla spółki z branży meblarskiej, 2010)

- Szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego"
(dla Urzędu Miasta Gdańska, 2010)

- Cykl szkoleń z zakresu sprzedaży i pracy z klientem - jako partner HSNP Sp. z o.o.
(dla Stowarzyszeń Pośredników Obrotu Nieruchomościami, cała Polska, 2010-2011)

- Reorganizacja działu sprzedaży
(dla firmy produkcyjno-usługowej, 2010-2011)

- Wdrożenie nowoczesnego systemu wynagrodzeń zależnych od wyników
(dla firmy produkcyjno-usługowej, 2010-2011)

- Audyt zarządzania firmą
(dla firmy produkcyjno-handlowej, 2011-2012)

- Cykl kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych
(dla firmy z branży poligraficznej, 2012)

- Warsztaty z zakresu poprawy efektywności zarządzania
(dla firmy handlowej z branży technicznej, 2012)

- Cykl kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych dla naprawy firmy
(dla firmy z branży elektronicznej, 2012)

- Cykl szkoleń z przywództwa, zarządzania zmianą i komunikacji
(dla firmy z branży medycznej, 2012-2013)

- Warsztaty szkoleniowe dotyczące wizji i planów realizowania celów
(dla dyrektorów hipermarketów sieci handlowej, 2013)

- Szkolenie z zarządzania zmianą dla kadry menedżerskiej
(dla KGHM, podwykonawca Goodbrand, 2013)

- Szkolenie z zarządzania zmianą i komunikacji
(dla menedżerów ZUS, 2013)