Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

Potrzeba diagnozy

 

 

Podstawą wszelkich decyzji, programów, planów czy szkoleń jest analiza - sytuacji, potrzeb, trudności czy otoczenia (rynku).


Trzeba zebrać informacje, opracowac je, skojarzyć, wyciągnąć wnioski - zbadać sprawę - tak jak bada się pacjenta.


Jednym słowem - trzeba dokonać analizy, zwanej czasem diagnozą, audytem, oceną czy jeszcze inaczej.


Tak naprawdę analiza i diagnoza przeplatają się ustawicznie z doradztwem, szkoleniami i coachingiem...


Obok przykłady.


Zapraszam!

 

Konsulting

Przeprowadzam następujące badania i analizy (wg Państwa potrzeb i moich możliwości):

- Rozpoznanie potrzeb firmy
- Diagnoza aktualnego stanu firmy
- Analizy statystyczne
- Opracowania tematyczne
- Opracowanie biznes-planu
- Opracowanie strategii
- Analiza grup klientów (segmentacja)
- Analiza portfela klientów

- Analiza sieci sprzedaży (struktury, zarządzania)
- Badanie sieci sprzedaży (np. mystery shopping)
- Analiza struktury organizacyjnej firmy
- Badania ankietowe
- Badania spójności elementów zarządzania firmą
- Badanie sprawności obiegu informacji w firmie
- Analiza biznesowa kosztów firmy
- Inne na  życzenie

 

Doradca to ktoś, kto siedzi obok władcy i doradza, szepcze do ucha, przemawia do rozsądku, gromadzi i wyłuszcza argumenty, dyskutuje pomysły, głośno myśli. Moja filozofia idzie dalej: towarzyszę Klientom do momentu rozwiązania trudności, opanowania sytuacji, wdrożenia środków zaradczych i narzędzi zarządzania. Jestem partnerem Klienta, szczerze wskazując przyczyny, mechanizmy i drogi ku rozwiązaniom. Możliwe jest działanie pakietowe, długofalowe. Współpraca polega na tworzeniu i dopasowywaniu narzędzi zarządzania do bieżących potrzeb, by były efektywne i wzajemnie spójne. Oto podstawowa lista moich usług doradczych:

01. Diagnoza zarządzania
02. Opis stanowisk pracy i analiza struktury organizacyjnej
03. Opracowanie i wdrożenie planu poprawy płynności finansowej
04. Opracowanie i wdrożenie strategii zwiększenia sprzedaży
05. Opracowanie planu działania (biznes-planu)
06. Opracowanie planu restrukturyzacji firmy
07. Opracowanie strategii firmy / organizacji
08. Opracowanie systemu komunikacji w firmie / organizacji
09. Stworzenie budżetu i systemu zarządzania budżetami
10. Stworzenie systemu motywacyjnego
11. Stworzenie systemu prognozowania przychodów ze sprzedaży
12. Stworzenie systemu zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników
13. Stworzenie systemu zarządzania spójnym wizerunkiem firmy
14. Wdrożenie zarządzania przez cele w firmie / organizacji
15. Zbudowanie systemu bieżącej i długofalowej obsługi klienta
16. Zbudowanie systemu ocen (bieżących, okresowych)
17. Zbudowanie systemu rekrutacji i wdrażania pracowników do firmy
18. Zbudowanie (przebudowanie) systemu wynagrodzeń
19. Zbudowanie systemu zarządzania cenami
20. Zbudowanie systemu zarządzania i optymalizacji kosztów
21. Zorganizowanie systemu wsparcia sprzedaży

Zapraszam!

Aby zapytać, kliknij, proszę tutaj